ÚSTÍ NAD LABEM

12. 9. / PO / 17.00 / FOKUS KAFE ÚSTÍ NAD LABEM
VERNISÁŽ VÝSTAVY NEVIDITELNÍ LIDÉ

Sedm lidí se na fotografiích svěří se svou zkušeností s duševním onemocněním. Výstava je součástí projektu: Neviditelní lidé - “aneb jsou schizofrenici nebezpeční?“

13. 9. / ÚT / 10.00-17.00 / LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Prezentace poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravotnických služeb Ústecka, Eliška Lüftnerová, divadlo Panoptikum Maxe Fische, africké bubny, Petr Halamíček, moderátor Martin Ryba

16. 9. / PÁ / 9.00-13.00 / FOKUS LABE – ÚSTÍ NAD LABEM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prohlídka zařízení, představení komunitních služeb, besedy s pracovníky na téma psychosociální rehabilitace a cesta k zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, prodej výrobků chráněných dílen, občerstvení

16. 9. / PÁ / 16.00-20.00 / FOKUS LABE – ÚSTÍ NAD LABEM
3. ZAHRADNÍ SLAVNOST

Setkání všech, kterým je Fokus Labe blízký. Divadelní spolek Fokusu Labe, výstava děl klientů, pěvecké vystoupení, lampiony přání, slavnostní oheň, zahradní piknik

20. 9. / ÚT / 18.00 / FOKUS KAFE ÚSTÍ NAD LABEM
TOMÁŠ SVOBODA

Kavárna jako místo komunikace. Váznoucí rozhovor jako zrada místa. Rozhovor jako z filmu. Absolvent AVU připraví komunikační intervenci do kavárny a představí nový film.

27. 9. / ÚT / 19.30 / HRANIČÁŘ
PECHA KUCHA NIGHT – BLUDY
22. tematická Pecha Kucha Night. Umění, design, architektura, život a bludy v hutné prezentaci dvaceti obrázků po dvaceti sekundách pro každého vystupujícího

7. 9. - 22. 10.
TÝDNY HUMANITNÍCH VĚD
Pořádá Filozofická fakulta UJEP v rámci oslav 10. výročí založení FF ve spolupráci s Fokusem Labe. Přednášky, komentované prohlídky, workshopy, besedy, koncerty a výstavy. ff.ujep.cz/oslavy

UL / 10. 10. / PO / 13.00-15.00 / FILOZOFICKÁ FAKULTA UJEP
OTEVŘENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA V RÁMCI 10. VÝROČÍ FF

Osobnosti čtou vybrané texty Václava Havla, výstavy VH ve fotografii a Neviditelní lidé, piknik, hudební doprovod Jarda Svoboda (Traband) a Fanda Holý, kytarista Petr Halamíček

UL / 10. 10. / PO / 19.00 / SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY A BALETU
THE TAP TAP
Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu vystoupí v rámci oslav 10. výročí Filozofické fakulty

8. 11. / ÚT / 10.00-15.00 / STACIONÁŘ FOKUSU LABE – ÚSTÍ NAD LABEM
ROLE PEER KONZULTANTŮ – KONFERENCE
Peer konzultanti obhajují práva lidí s duševním onemocněním. Jejich know how je sdílení vlastního příběhu a osobní zkušenost se schizofrenií či jinou duševní nemocí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILMOVÝ KLUB F.20
FOKUS KAFE ÚSTÍ NAD LABEM

PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU
PO / 26. 9. / 18.00 / ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA
Island / 2000 / 100 min. / Třicátník Páll se po rozchodu s přítelkyní uzavírá do sebe a jeho fyzický i psychický stav se zhorší natolik, že se dostane do léčebny. V mikrosvětě “vyšinutých“ lidí se cítí bezpečně a poznává nové přátele.

ÚT / 27. 9. / 18.00 / PRINCEZNA
Finsko / 2010 / 100 min. / Film podle skutečnosti. Kabaretní tanečnice Anna trpí těžkým mámením smyslů. Je přesvědčená, že je princezna, členka královské rodiny. V nemocnici nalezne domov a vytváří svoji rodinu.

ST / 28. 9. / 18.00 / JAKO OSTATNÍ
Rakousko / 2015 / 95 min. / Z natáčení v rakouské psy-chiatrické klinice pro děti a mládež v Tullnu vznikl silný a komplexní obraz o fungování instituce a o tom, jak vypadá péče. Následuje beseda.

ČT / 29. 9. / 18.00 / CESTA KOLEM MÉ HLAVY
Československo / 1984 / 78 min. / Do psychiatrického sanatoria nastupuje pacient – středoškolský profesor Robert, jenž strádá chorobnou nerozhodností. Momentálně neví, zda se má oženit se svou dívkou.

PÁ / 30. 9. / 18.00 / TEN BLÁZEN OD VEDLE
Velká Británie / Francie / 2006 / 52 min. / Dokument o uzavírání léčeben v Itálii a přístupech k léčbě duševně nemocných v Evropě. Místy, kde si choroba vybírá svou daň, provedou současné i minulé oběti.
NEVIDITELNÍ LIDÉ
ČR / 2016 / 27 min. / Dokument Fokusu Labe. 14 let a 69 hospitalizací má za sebou sedm lidí, kteří se poprali s neviditelnou nemocí. Po skončení beseda na téma Bezmoc mocných a moc bezmocných.