DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

7. 9. / ST / 15.00-17.30 / Dům dětí a mládeže a ZpDVPP
Velká Hradební 19, Ústí nad Labem / Mgr. Jana Stoicová, 475 210 861
Komponovaný program her a zábavy pro děti, seznámení se zájmovou činností Domu dětí a mládeže, nabídkou aktivit pro děti předškolního i školního věku, mládež, dospělé a seniory

12. 9. / PO / 10.00-15.00 / 13.30-15.00 / Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
Kavárnička pro seniory
Orlická 1, Ústí nad Labem / Bc. Jarmila Nováková, 602 229 314

14. 9. / ST / 14.00-16.00 / Spirála, Ústecký kraj z.s.
Skorotické sdílení aneb Bazárek

K Chatám 22 / Bc. Zuzana Lešková, 737 134 490
Doprovodný program: umělecké vystoupení dětí ze ZŠ Vojnovičova, občerstvení

16. 9. / PÁ / 9.00-13.00 / Fokus Labe – Ústí nad Labem
Stroupežnického 9 / Bc. Lenka Kocourková, 731 610 557
Prohlídka zařízení, představení komunitních služeb, besedy s pracovníky na téma psychosociální rehabilitace a cesta k zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, prodej výrobků chráněných dílen, občerstvení

20. 9. / ÚT / 10.00-18.00 / Fokus Labe – Teplice & Fokus kafe Teplice
Školní 26 / Mgr. Ivana Fujanová, 739 456 465
Novinky, prohlídka prostor, představení služeb, setkání se studenty, beseda s pracovníky, výstava výtvarných prací v galerii Na schodišti. Projekce dokumentů, ochutnávka vlastního občerstvení, výstava a prodej výrobků chráněných dílen a tréninkových programů

21. 9. / ST / 9.00-13.00 / Fokus Labe – Litoměřice
Velká Krajská 47/7 / Bc. Jaroslav Papež, 734 311 035
Prohlídka zařízení, představení komunitních služeb, besedy s pracovníky na téma psychosociální rehabilitace a cesta k zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, prodej výrobků chráněných dílen, občerstvení

27. 9. / ÚT / 9.00-17.00 / Fokus Labe – Děčín
Hudečkova 1 / Bc. Lucie Roháčová, 603 187 354
Prohlídka zařízení, představení komunitních služeb, besedy s pracovníky na téma psychosociální rehabilitace a cesta k zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, prodej výrobků chráněných dílen, občerstvení

3. 10. / PO / 9.00-15.00 / Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům Samaritán
Štefánikova 246/1 / Bc. Vendula Krištofová, 731 402 480

3. 10. / PO / 13.00-18.00 / Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům Světluška
Národního odboje 3, Ústí nad Labem – Střekov / Bc. Andrea Marksová, 731 402 517

3. 10. / PO / 10.00-16.00 / Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům pokojného stáří sv. Ludmily
V Aleji 434, Chabařovice / Mgr. Jitka Urbanová, 731 402 490

3. 10. / PO / 9.00-15.00 / Oblastní charita Ústí nad Labem – Centrum pro rodinu Ovečka
Poláčkova 2 / Mgr. Vladěna Zingová, 731 402 482

3. 10. / PO / 5. 10. / ST / Domov pro seniory Chlumec
Pod Horkou 85 / Alena Prchalová, DiS, 725 090 295
Prohlídky zařízení, představení služby, ukázka aktivizačních programů pro seniory, občerstvení

3. - 7. 10. / PO-PÁ / 9.00-14.00 / Diakonie ČCE – azylový Domov pro matky s dětmi
Liškova 43, Litoměřice / Ivana Jelínková, DiS., 739 244 675
Cílová skupina: osoby bez přístřeší. Program: představení služby a provozu zařízení, formy spolupráce se souvisejícími organizacemi – dobrá praxe, prohlídka zařízení, možnost návštěvy v jinou dobu po telefonické domluvě

5. 10. / ST/ 9.00-15.30 / Diakonie ČCE – Sociální rehabilitace
Teplická 1, Litoměřice / Bc. Lenka Sovová, 775 251 553
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením od 18 do 64 let. Program: seznámení se službou, dobrou praxí

7. 10. / PÁ / 8.00-13.00 / Diakonie ČCE – Podpora samostatného bydlení CSS Klobouk Diakonie Terezín
Komenského 224, Terezín / Mgr. Kamila Růžičková, 739 521 168
Cílová skupina: lidé s mentálním znevýhodněním a duševním onemocněním od 18 do 64 let. Program: představení služby, beseda s pracovníky

7. 10. / PÁ / 8.00-13.00 / Diakonie ČCE – Chráněné bydlení CSS Klobouk Diakonie Terezín
Komenského 224, Terezín / Pavla Albrechtová, DiS., 731 569 726
Cílová skupina: lidé s mentálním postižením od 18 do 64 let. Program: seznámení se službou, prohlídka zařízení

7. 10. / PÁ / 8.00-13.00 / Diakonie ČCE – Sociálně terapeutické dílny CSS Klobouk Diakonie Terezín
Komenského 152, Terezín / Bc. Lucie Matulová, 774 535 327
Cílová skupina: lidé s mentálním a zdravotním postižením od 16 do 64 let. Program: seznámení s provozem služby, prohlídka prostor, příklady dobré praxe